Επιστημονικός συνεργάτης και σύμβουλος του WWF Ελλάς για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εργαστηρίων εκπαίδευσης εκπαιδευτικών (train the trainers) πρωτοβάθμιας (Ε’ και ΣΤ΄ Τάξη) και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Κορινθία, Ιωάννινα, Ζάκυνθο και Βόλο, με κύριο αντικείμενο την περιβαλλοντική εκπαίδευση σχετικά με την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών. Ιανουάριος 2020 έως Μάϊος 2020. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη.

Επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Μεσογειακών & Δασικών Οικοσυστημάτων του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού (ΕΛΓΟ) ΔΗΜΗΤΡΑ στο πλαίσιο του έργου «Συνδυασμένη πλατφόρμα εφαρμογών προστασίας και προβολής πολιτιστικών και τουριστικών χώρων» –«XENIOS», για την ανάλυση των κινδύνων από πυρκαγιά και εκπόνηση σχεδίων έκτακτης ανάγκης στους χώρους πιλοτικής επίδειξης. Οκτώβριος 2019 έως σήμερα (σε εξέλιξη). Υλοποιείται στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ –ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ –ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 –2020 και έχει κωδικό Τ1ΕΔΚ-022149 (MIS 5031806).

Επιστημονικός συνεργάτης και σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης» (ΕΕΠΦ) στο πλαίσιο του έργου «Καινοτόμα δράση για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών στα Κύθηρα με την κινητοποίηση και συνεργασία του πληθυσμού, πιλοτικά σε 3 οικισμούς». Απρίλιος 2019 έως σήμερα (σε εξέλιξη). Χρηματοδοτείται από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, Μέτρο «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες», Άξονας: «Καινοτόμες Δράσεις», χρηματοδοτικό πρόγραμμα: «Φυσικό Περιβάλλον & Καινοτόμες Περιβαλλοντικές Δράσεις 2018».

Επιστημονικός συνεργάτης και σύμβουλος του WWF Ελλάς για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εργαστηρίων εκπαίδευσης εκπαιδευτικών (train the trainers) πρωτοβάθμιας (Ε’ και ΣΤ΄ Τάξη) και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Δυτική Αττική, Ανατολική Αττική, Εύβοια και Χίο, με κύριο αντικείμενο την περιβαλλοντική εκπαίδευση σχετικά με την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών. Ιανουάριος 2019 έως Μάϊος 2019. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη.

Παροχή υπηρεσιών ειδικού επιστήμονα και εκπαιδευτή στο ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (ΔΥΟΠΠ) για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έργου «Η προστασία της βιοποικιλότητας σε περιοχές NATURA 2000 και άλλες προστατευόμενες περιοχές από φυσικούς κινδύνους μέσα από ένα πιστοποιημένο πλαίσιο για τη διασυνοριακή εκπαίδευση, την κατάρτιση και την υποστήριξη των εθελοντών πολιτικής προστασίας, βασισμένο στην καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες» (eOutland) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας 2014-2020, Ιούνιος 2018 - Ιούλιος 2019. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο και τους εθνικούς πόρους των συμμετεχόντων χωρών.

Επιστημονικός συνεργάτης και σύμβουλος του WWF Ελλάς για την υλοποίηση της εκστρατείας πρόληψης δασικών πυρκαγιών με τίτλο “Η φωτιά δεν παίζει, μην παίζεις με το μέλλον του τόπου σου”, Οκτώβριος 2017 έως Φεβρουάριος 2019. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις», Άξονας «Δράσεις Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος», Μέτρο «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες», Υπομέτρο A.2.5. «Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για την προστασία, διατήρηση και ανάπτυξη των δασών, καθώς επίσης και την πρόληψη δασικών πυρκαγιών».

Αθανασίου Μ., Α. Μαρτίνης, Κ. Ποϊραζίδης και Π. Μεγαλοβασίλης, 2016. Μελέτη για την αντιδιαβρωτική προστασία και αποκατάσταση των οικοσυστημάτων του Σκοπού και των Σεκανίων – Ζακύνθου μετά την πυρκαγιά του καλοκαιριού 2015, WWF Ελλάς, Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, Σελ. 104.

Αθανασίου Μ., 2013. Μελέτη και επιχειρησιακό σχέδιο για την πρόληψη πυρκαγιών για την περιοχή GR2330005 του Ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου Natura 2000 στην Ηλεία, Έργο Interreg IV “NAT-PRO”, Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος Α.Ε. Ο.Τ.Α., Σελ. 175. Παρουσιάστηκε στη συνάντηση ενημέρωσης και παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου NATPRO, στο μικρό συνεδριακό κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, την Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014.

Αθανασίου Μ., 2013. Μελέτη και επιχειρησιακό σχέδιο για την διαχείριση των δασικών πυρκαγιών στην Ζάκυνθο, Έργο Interreg IV “NAT-PRO” – MIS: 902052, Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, Σελ. 153. Παρουσιάστηκε στην ημερίδα ενημέρωσης και παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου NATPRO, στο αμφιθέατρο του Τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, την Τρίτη 3 Ιουνίου 2014.

Αξιολόγηση δεδομένων εξάπλωσης της πυρκαγιάς του 2009 στον ορεινό όγκο του Πεντελικού, στα πλαίσια του έργου 'EUFIRELAB', Επιστημονική Έρευνα με Κ.Α. 70/3./6479, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, 2011.

Τεκμηρίωση και μελέτη της συμπεριφοράς δασικών πυρκαγιών στην Αττική, την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα κατά την αντιπυρική περίοδο του 2007, στα πλαίσια του έργου 'Τυποποίηση και μεθοδολογία διαχείρισης δασικών καυσίμων στην Αττική', ATT_63, Ι.Μ.Δ.Ο. & Τ.Δ.Π., Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, ΓΓΕΤ, 2008.

Copyright 2010 Μιλτιάδης Αθανασίου. All rights reserved

Powered by Haroula  -  Design by Eudodtp