ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων

Αποθετήριο ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ

 

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΓΝΩΣΕΙΣ

Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία

Μετεωρολογικές προγνώσεις για την Ελλάδα

Weather Underground

Συνθήκες στο οδικό δίκτυο

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Διαδικτυακό Περιοδικό για την Πυρόσβεση & την Διάσωση

Κατάρτιση Χαρτών Κινδύνου Πλημμύρας

Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος

 

ΦΥΣΙΚΟ και ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ημερίδας:«Αποκατάσταση Δασικού Οικοσυστήματος & Τοπίου μετά από Φυσικές Καταστροφές ή άλλες Επεμβάσεις – Επίδειξη Καλών Πρακτικών», Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2013, Ξενοδοχείο Divani Caravel

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Βιβλιογραφία)

Δημόσια Δεδομένα, Ανοικτά Δεδομένα

Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε.

Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας

Διαχείριση λυμάτων μικρών οικισμών

Οικοσκόπιο

ΟΚΧΕ

WWF Ελλάς

Copyright 2010 Μιλτιάδης Αθανασίου. All rights reserved

Powered by Haroula  -  Design by Eudodtp